مراحل فروش صادراتی

 

 

1- مراحل اقدام به رجیستری مشتریان صادراتی از طریق ایمیل آدرس Registration.tpc@tpco.ir


1-1 ارسال درخواست جهت رجیستری از طرف مشتری

1-2 ارسال لیست مدارک جهت رجیستری به مشتری

1-3 ارسال مدارک توسط مشتری و بررسی مدارک

1-4 در صورت تایید و تکمیل فرایند رجیستری ، تخصیص کد رجیستری به مشتری


پس از اخذ کد رجیستری ، فروش صادراتی مطابق فرایند زیرادامه می یابد:

2- مراحل فروش صادراتی از طریق ایمیل آدرس Exportsales@tpco.ir

2-1 ارسال درخواست قیمت هفتگی (با مشخص بودن بازار صادراتی) از طرف مشتری صادراتی رجیستر شده

2-2 ارسال لیست قیمت هفتگی محصولات موجود به مشتری صادراتی

2-3 تایید قیمت و ارسال درخواست رسمی جهت صدور پیش فاکتور از مشتری

2-4 صدور پیش فاکتور و ارسال به مشتری جهت تایید و امضا

2-5 ارسال پیش فاکتور امضاشده و سوییفت پرداختی از طرف مشتری در مهلت مقرر

2-6 ارسال سوییفت پرداختی مشتری و پیش فاکتوراز واحد فروش  به امور مالی جهت تایید پرداخت مشتری

2-7 در صورت تایید پرداخت مشتری ، شروع فرایند صدور حواله

2-8 ارسال فرم آدرس گمرکی به خریدار جهت تحویل کالا در مقصد ذکر شده در پیش فاکتور

2-9 دریافت فرم پر شده آدرس گمرکی و مدارک لازم از خریدار

2-10 ارسال حواله و فرم آدرس گمرکی مشتری از واحد فروش به واحد لجستیک جهت شروع فرایند بارگیری

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0