فرم درخواست ارائه خدمات آزمايشگاهي​​​​​​

شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام)

سيستم مديريت كيفيت ISO/IEC 17025

 

 

برگزاري فرايند مقايسات بين آزمايشگاهي

برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی یکی دیگر از انواع خدمات قابل ارائه به مشتریان برون سازمانی است. کلیۀ متقاضيان مقايسات بين آزمايشگاهي درخواست­هاي خود را  با تكميل فرم "ثبت نام در مقایسات بین آزمایشگاهی" به شماره    QMNL-QR-074 و  ارسال آن از طریق شماره فاكس 04134282216 و يا پست الکترونیکی به آدرس ah.ghassemi@tpco.ir  اعلام می­دارند.

 

 

 


 

 

Address: Testing Laboratory-Tabriz Petrochemical Complex-Tabriz-P.O.Box:51745-354, Tel/Fax: 041-34282216  Internet address: www.tpco.ir   E-mail: ah.ghassemi@tpco.ir

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0