• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En
راهنمای رسیدگی به شکایت مشتری 

 
تعاریف
شکایت: در شرکت پتروشیمی تبریز، عنوان "شکایت" به هر گونه ابزار نارضایتی مکتوب خریداران محصولات این شرکت از کیفیّت محصولات، کمّیت محصول تحویل شده، بسته یندی و بارگیری، اطلاعات فنی ارئه شده، گواهی نامه های صادره و رسیدگی به شکایات اطلاق می شود.
مشتری: به خریداران محصولات شرکت پتروشیمی تبریز گفته می شود، اعم از اشخاصی که محصول را از بورس کالا، مستقیماً از این شرکت یا از بازار ثانوی خریداری کرده اند.

نحوه ابراز شکایت
برای دریافت و پیگیری شکایات، "دفتر ارتباط با مشتریان" به شماره تلفن های 34216891 و 34216892-041 ایجاد شده است. مشتریان می توانند هر گونه شکاست، انتقاد یا پیشنهاد خود در موارد فوق الذکر را از طریق پست (صندوق پستی 345-51745 تبریز) ، فاکس (34216893-041) و پایگاه اینترنتی www.tpco.ir (صفحه "ارتباط با مشتریان") ابراز دارند. شکایت هایی که به مدیریت (یا واحد بازرگانی) شرکت پتروشیمی تبریز ارائه می شود نیز به دفتر ارتباط با مشتریان (واحد تضمین کیفیت) انتقال می یابد.

فرآیند رسیدگی به شکایت
- ثبت شکایت
- بررسی سوابق تولید، بازرسی و تحویل محصول
- جبران خسارت مشتری در صورت تائید شکایت
- طرح ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی، برای پیشگیری از تکرار مشکل برای سایر مشتریان
- ارسال فرم نظر سنجی به مشتری شاکی
- اخذ رضایت نامه

توضیحات تکمیلی
1- شکایتی که حداکثر 30 روز پس از تحویل محصول به مشتری ابراز می شود قابل رسیدگی است.
2- جبران خسارت فقط شامل بخشی از محصول خواهد بود که مصرف نشده ا ست.
3- هنگامی که محصول به نام مشتری شاکی تحویل نشده است، شکایت توسط خریداراصلی ابراز میشود.
4- هنگامی که مشتری با گذشت 30 روز از تاریخ ارسال شکایت نتیجه ای را بدست نمی آورد یا به نتیجه رسیدگی معترض است میتواند شکایت خود را از طریق "دفتر طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع" این شرکت (شماره تلفکس 7-34282116-041) پیگیری کند.

                                                 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0