• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En
 
معرفی توانمندیهای سرویسهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی تبریز

 
 

سرويسهاي تعميراتي شركت پتروشيمي تبريز یکی از واحدهای زیر مجموعه واحد تعميرات مي باشد که بابرخورداری از تجهیزات، دستگاههای پیـشرفته و مجـهز و با اتکا بر دانش فنـی و تـجربه نیروی انسانی کار آزموده و متخصص خود مسئولیت تعمـیرات کارگاهی، خدماتی و پروژه ای واحد های عملیاتی شرکت پتروشیمی تبریز را منطبق با استانداردهای رایج در صنعت نفت به عهده دارد . جايگاه سرويسهاي تعميراتي  و  واحدهاي تشكيل دهنده در شركت پتروشيمي تبريز ، مطابق نمودار زير مي باشد: 

این اداره آمادگی و علاقه مندی خود را جهت قبول سفارشات و همکاری با شرکتهای تابعه وزارت نفت و سایر مراکز صنعتی در زمینه های تخصصی واحدهای مربوطه اعلام می نماید.


 

   
   
   

 ارتباط با اداره سرویسهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی تبریز:

 تلفن:   041-34282470-71 
     
 فاکس:    041-34201476
DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0