پنج‌شنبه, 1 تير 1396
         
اطلاعیه
برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی         آزمایشگاه شرکت پتروشیمی تبریز مطابق برنامه مدون تضمین کیفیت خود در نظر دارد نسبت به برگزاری یک دوره مقایسات بین ازمایشگاهی در زمینه آزمون های پلیمری در دی ماه 1394 اقدام نماید.
شرکت ها و آزمایشگاه های ذینفع می توانند جهت اطلاع از جزئیات برنامه و لیست آزمون ها، برنامه مقایسات بین آزمایشگاهی را ملاحظه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دفتر کیفیت آزمایشگاه           

Untitled 1

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8