• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En
اطلاعیه
برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی         آزمایشگاه شرکت پتروشیمی تبریز مطابق برنامه مدون تضمین کیفیت خود در نظر دارد نسبت به برگزاری یک دوره مقایسات بین ازمایشگاهی در زمینه آزمون های پلیمری در دی ماه 1394 اقدام نماید.
شرکت ها و آزمایشگاه های ذینفع می توانند جهت اطلاع از جزئیات برنامه و لیست آزمون ها، برنامه مقایسات بین آزمایشگاهی را ملاحظه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دفتر کیفیت آزمایشگاه           

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0