• شماره تماس :0218424700
  • info@tpco.ir
  • En

واحد پروژه های اجرائی شرکت پتروشیمی تبریز

معرفی :
واحد پروژه های اجرائی در سال 1376 به عنوان یکی از دپارتمان های شرکت پتروشیمی تبریز تأسیس گردید. هدف اوّلیه نظارت بر کارهای مهندسی ، خرید و ساخت پروژه های در دست اجراء بوده است.
بعد از گذشت چندین سال و نظارت بر اجرای پروژه های مختلف پتروشیمی تبریز و بکارگیری نیروهای مهندسی از سایر واحدها و در اختیار داشتن مختصصین با تجربه و کار آزموده در دییسیپلن های مختلف پروسس ، مکانیک ، piping ، ساختمان و سازه ، برق ، ابزار دقیق و سیستم کنترل ، هم اکنون این گروه عملیات نظارت ، مشاورۀ طراحی ، مهندسی خرید و همچنین ساختمان نصب را نیز به انجام می رساند.
این واحد همچنین در چند پروژه پتروشیمی تبریز به عنوان پیمانکار
MC عمل نموده و تجربیات موفقی را در کارنامۀ خود دارد.
در حال حاضر این دپارتمان به عنوان
MC پروژه های پتروشیمی های لرستان و مهاباد عمل نموده و علاوه بر آن مسئولیت مستقیم در طراحی ، خرید و اجرای واحدهای UTILITY و OFFSITE این دو پروژه را به عهده دارد.
واحدهای پروژه های اجرائی با همکاری واحد خدمات مهندسی ، کلیۀ خدمات طراحی و مهندسی پروژۀ پتنان پتروشیمی تبریز را عهده دار بوده است.
وظایف و خدمات :
واحد پروژه های اجرائی در شرایط حاضر قادر به ارائه کلیۀ خدمات زیر در کلیۀ مراحل پروژه از شروع تا راه اندازی می باشد :

1- خدمات مهندسی تفصیلی

2- مهندسی خرید

3- نظارت عالیه بر مراحل ساختمان و نصب

4- برنامه ریزی و کنترل پروژه

5-خدمات بازرسی

6- خدمات MC

7- مشاوره در امور قراردادها و مدیریت پروژه ها

خدمات این واحد کلیۀ بخش های تخصصی ، پروسسی ، PIPING ، مکانیک ، سازه و ساختمان و ابزار دقیق سیستم های کنترل ، برق و QC (کنترل کیفی) را پوشش می دهد.
پروژه هایی که تاکنون توسط واحد پروژه های اجرایی
TPC ، نظارت و یا مدیریت و اجرا شده اند :

1- واحدهای ABS و بوتادین 3 و 1پتروشیمی تبریز

2- واحد پنتان پتروشیمی تبریز

3- واحد پلی استایرن مقاوم دوّم پتروشیمی تبریز

4- واحد هیدروژناسیون C4/C5 پتروشیمی تبریز

5- جاده دسترسی پتروشیمی تبریز فاز 1

6- پروژۀ تقاطع غیرهمسطح پتروشیمی تبریز فاز 2

7- مدیریت پیمان (MC) پروژۀ پتروشیمی لرستان

8- مدیریت پیمان (MC) پروژۀ پتروشیمی مهاباد

9- طراحی ، خرید و اجرای واحدهای UTILITY و OFFSITE پتروشیمی های مهاباد و لرستان  

خلاصه خدمات قابل ارائه توسط مهندسی فرآیند:

- ارائه خدمات مشاوره در مرحله طراحی پایه و تفضیلی پروژه های پتروشیمی

- طراحی پایه و تفضیلی تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی

- طراحی و نظارت بر ساخت و نصب تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی

- همکاری در راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای  پتروشیمی

- ارائه خدمات به مصرف کنندگان محصولات پلیمری و رفع مشکلات احتمالی آنها

- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان سایر مجتمع ها و ارائه سمینارهای فنی برای تخصص های مکانیک ، برق و ابزار دقیق و سیویل

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0